FORSIDE    LOGIN    KONTAKT    SITEMAP     ENGLISH
Modul Transport Forside


 
Mød Modul
Vision og værdier
Kontaktdetaljer
Historie
Modul adresser
Job i Modul
Forretningsbetingelser
Kontaktformularer
Velgørende Formål
35 år med transport
AEO

AEO - Authorisered Economic Operator

Hvad er AEO ?   (Autoriseret Økonomisk Operatør)
 
AEO-Certificeringen kan sammenlignes med f.eks. en ISO-certificering. I forbindelse med certificeringen gennemgås virksomhedens processer, procesbeskrivelser m.v. med henblik på at optimere disse inden for toldområdet/sikkerhed og sikring.
 
Der findes 3 typer AEO certificering - og det er SKAT i Danmark, som på vegne af EU godkender virksomhederne.
 
Modul Transport har AEO-F certifikat, som er den komplette certificering.   
 
Toldforenklinger - her er der særligt fokus på virksomhedens efterlevelse af gældende regler på toldområdet, virksomhedens økonomiske solvens og virksomhedens regnskabs- og logistiksystem.
 
Sikkerhed og sikring - her der særligt fokus på virksomhedens efterlevelse af gældende regler på toldområdet, virksomhedens økonomiske solvens, virksomhedens regnskabs- og logistiksystem og virksomhedens sikkerhed og sikring.
 
Toldforenklinger/Sikkerhed og sikring - her er der fokus på det samme, som nævnt under AEO-certificering- Sikkerhed og sikring. EU kommissionen har udarbejdet AEO-guidelines, hvor man kan læse om hvad de enkelte punkter omfatter.
 
Baggrund for AEO er bl.a. et ønske fra EU om opstramning af sikkerheden i forbindelse med vareførslen ind og ud af EU. 
 
For dig som kunde er fordelen:
EU's AEO-certifikat giver import- og eksportvirksomheder en række fordele i forbindelse med deres vareførsel over landegrænserne. Virksomheder, der er AEO-certificerede, har lettere adgang til toldforenklinger eller til lettelser med hensyn til kontrol af sikkerhed og sikring. 
 
 

 

Modul Transport A/S
Head Office, Avedøreholmen 46, DK-2650 Hvidovre, Tlf. +45 4342 6800, CVR DK-70915928
Branch Office, Stiftsvej 13d, DK-7100  Vejle, Tlf. +45 7572 6800.