Nyheder

Er jeres virksomhed klar til Brexit?

Er jeres virksomhed klar til Brexit? Vi hjælper gerne med forberedelserne.

 

 

På nuværende tidspunkt, ved ingen om det bliver ”hard Brexit”, hvor Storbritannien står uden for toldunionen,  eller om der bliver forhandlet en aftale på plads.

 

Under alle omstændigheder opfordrer Erhvervslivets Kompetencecenter for Told (EKFT) til, at dansk erhvervsliv indstiller sig på at det snart kan være slut med gnidningsfri transport af varer mellem EU og Storbritannien. Netop disse transporter forventes særligt berørt af Brexit.

 

Vi har forberedt os på forskellige scenarier for, hvordan toldprocedurerne bedst håndteres

 

Imidlertid er det nok forventeligt at denne store omvæltning hvor UK forlader det frie fælles markedet vil have visse implementeringsproblemer. Desværre kendes omfanget endnu ikke, men man kan frygte køer ved færger og tunnelen, og toldsystemet i Storbritannien må forventes at blive hårdt belastet. Det samme kan man frygte vil være tilfældet for det danske toldsystem.

 

I værste fald vil de øge transittider og forsinkelser medføre øgede omkostninger.

 

Som det ser ud nu er det forventeligt at man som importør/eksportør skal man indstille sig på risikoen for længere transittider, i hvert fald i overgangsperioden, og desværre også forhøjede omkostninger.  

 

Da vi rigtig gerne vil have at vores kunder oplever mindst mulige gener, kommer vi meget gerne ud til jer, så vi kan tale udfordringerne igennem og afklare hvilke krav det stiller til virksomheder som handler med Storbritannien.

 

Vi vil vi gøre vort bedste for hele tiden at være klar og forberedt. Det betyder at vi skal kende jeres varers oprindelsesland og den korrekte tarifering hos SKAT på de varer i sælger/køber.

 

 

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte os.